Rocznik Skrzatuski t. IV 2016

                         


      Redaktor: ks. dr Tadeusz Ceynowa
      Spis treści: 00_spis_tresci.pdf
      Rok wydania: 2016
      Ilość stron: 238
      ISBN: 978-83-7789-437-8
      ISSN: 2300-8296


      Artykuły

      Autor: Tomasz Tomaszewski
      Tytuł: Nowotestamentalne miłosierdzie na język polski tłumaczone
      Strony: 13-29
      Treść: 01_tomaszewski_tomasz.pdf

      Autor: Edward Sienkiewicz
      Tytuł: Matka Jezusa – Matką Bożego miłosierdzia
      Strony: 31-50
      Treść: 02_sienkiewicz_edward.pdf

      Autor: Piotr Szczepaniuk
      Tytuł: Miłosierdzie Boże w parafialnym duszpasterstwie skrzatuskim
      Strony: 51-66
      Treść: 03_szczepaniuk_piotr.pdf

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Salezjanie w Skrzatuszu w latach 1972–2001
      Strony: 67-77
      Treść: 04_wasowicz_jaroslaw.pdf

      Autor: Krzysztof Zadarko
      Tytuł: In die alte Heimat – o pielgrzymowaniu niemieckich katolików do byłej
                Wolnej Prałatury Pilskiej w relacjach Johannesbote (cz. II)
      Strony: 79-104
      Treść: 06_zadarko_krzysztof.pdf

      Autor: Marek Fijałkowski
      Tytuł: Portrety trumienne w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skrzatuszu
      Strony: 105-122
      Treść: 06_fijalkowski_marek.pdf


      Miscellanea

      Autor: Piotr Klejna-Wendt
      Tytuł: Z dziejów wielkopolskiej linii rodu Klejna z Wiesiółki
      Strony: 125-139
      Treść: 07_klejna-wendt_piotr.pdf

      Autor: Krystyna Rypniewska
      Tytuł: Witraże kościoła parafialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach
      Strony: 141-158
      Treść: 08_rypniewska_krystyna.pdf


      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Kalendarium sanktuarium w Skrzatuszu 2015 r.
      Strony: 159-168
      Treść: 09_ceynowa_tadeusz.pdf


      Recenzje i sprawozdania

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
                pod red. ks. Tadeusza Ceynowy, Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
                Koszalin 2016, ss. 364
      Strony: 171-173
      Treść: 10_wasowicz_jaroslaw.pdf

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl
                (Grenzmark Posen Westpreuβen), Weihnachten 67(2015)
      Strony: 173-175
      Treść: 11_ceynowa_tadeusz.pdf

      Autor: Edwin Klessa
      Tytuł: XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance
      Strony: 176-178
      Treść: 12_klessa_edwin.pdf

      Autor: Alicja Kuczkowska
      Tytuł: Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu
      Strony: 179-182
      Treść: 13_kuczkowska_alicja.pdf

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Sprawozdanie z trzeciej edycji wykładów w cyklu Kościelne Dzieje Piły,
                październik 2015 – czerwiec 2016
      Strony: 183-186
      Treść: 14_wasowicz_jaroslaw.pdf


      Aneksy

      Aneks 1
      Tytuł: Homilia bpa Grzegorza Rysia wygłoszona podczas Eucharystii III Kongresu
                Nowej Ewangelizacji w Skrzatuszu 28 maja 2015 r.
      Strony: 189-191
      Treść: 15_rys_grzegorz.pdf

      Aneks 2
      Tytuł: Wykład biskupa Grzegorza Rysia Od Pobożności Do Duchowości Ludowej
                z Magisterium Kościoła
, Skrzatusz, 29 maja 2015 r.
      Strony: 191-198
      Treść: 16_rys_grzegorz.pdf

      Aneks 3
      Tytuł: Homilia prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka wygłoszona podczas III Kongresu
                Nowej Ewangelizacji nt. ewangelizacji środowisk wiejskich w Skrzatuszu 29 maja 2015 r.
      Strony: 198-201
      Treść: 17_polak_wojciech.pdf

      Aneks 4
      Tytuł: Konferencja bpa Edwarda Dajczaka Parafia wiejska jako wspólnota wspólnot
                wygłoszona podczas III Kongresu Nowej Ewangelizacji w Skrzatuszu
      Strony: 201-207
      Treść: 18_dajczak_edward.pdf

      Aneks 5
      Tytuł: Homilia bpa Edwarda Dajczaka wygłoszona podczas Diecezjalnego Spotkania Młodych
                w Skrzatuszu 19 września 2015 r.
      Strony: 207-209
      Treść: 19_dajczak_edward.pdf

      Aneks 6
      Tytuł: Homilia bpa Edwarda Dajczaka wygłoszona podczas diecezjalnej pielgrzymki
                do Skrzatusza 20 września 2015 r.
      Strony: 209-211
      Treść: 20_dajczak_edward.pdf

      Aneks 7
      Tytuł: Dokumentacja w sprawie zmian w kalendarzu liturgicznym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
      Strony: 212-219
      Treść: 21_dokumentacja.pdf

      Aneks 8
      Tytuł: Fotografie
      Strony: 221-238
      Treść: 22_fotografie.pdf
Copyright © Rocznik Skrzatuski 2015-2024 Webmaster & Design by Skrzat®