Rocznik Skrzatuski t. VI 2018

                         


      Redaktor: ks. dr Tadeusz Ceynowa
      Spis treści: 00_spis_tresci.pdf
      Rok wydania: 2018
      Ilość stron: 278
      ISBN: 978-83-951615-0-6
      ISSN: 2300-8296


      Artykuły

      Autor: Tomasz Tomaszewski
      Tytuł: Pierwsze czytanie (Hbr 5,7–9) w liturgii mszy o Najświętszej Maryi Pannie Bolesnej
      Strony: 13-26
      Treść: 01_tomaszewski_tomasz.pdf

      Autor: Edward Sienkiewicz
      Tytuł: Matka miłosierdzia w Kościele na podstawie encykliki Redemptoris Mater
      Strony: 27-41
      Treść: 02_sienkiewicz_edward.pdf

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Ksiądz Stefan Kieliński SDB (1932–2017), pierwszy kustosz sanktuarium diecezji koszalińsko-
                -kołobrzeskiej w Skrzatuszu
      Strony: 43-57
      Treść: 03_wasowicz_jaroslaw.pdf

      Autor: Janusz Nowiński
      Tytuł: „Anioł Opatrzności” w powojennym Skrzatuszu: Helena Sadowska (1910–1995) – in memoriam
      Strony: 59-64
      Treść: 04_nowinski_janusz.pdf

      Autor: Wiktor Zygmunt Łyjak
      Tytuł: Dzieje organów w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu (cz. I)
      Strony: 65-75
      Treść: 05_lyjak_wiktor_zygmunt.pdf

      Autor: Janusz Nowiński
      Tytuł: Historia budynku katechetycznego przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Witankowie,
                w dawnej parafii Skrzatusz
      Strony: 77-83
      Treść: 06_nowinski_janusz.pdf

      Autor: Krzysztof Mazurkiewicz
      Tytuł: Herby biskupów diecezjalnych Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w perspektywie heraldyki kościelnej
      Strony: 85-101
      Treść: 07_mazurkiewicz_krzysztof.pdf

      Autor: Remigiusz Szauer
      Tytuł: Kapłaństwo i duchowni w ocenie młodzieży w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
      Strony: 103-121
      Treść: 08_szauer_remigiusz.pdf

      Autor: Krystyna Rypniewska
      Tytuł: Witraże koszalińskiej katedry w świetle źródeł archiwalnych
      Strony: 123-132
      Treść: 09_rypniewska_krystyna.pdf

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Kalendarium sanktuarium w Skrzatuszu 2017 r.
      Strony: 133-142
      Treść: 10_ceynowa_tadeusz.pdf


      Miscellanea

      Autor: Krzysztof Bielawny
      Tytuł: Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie na łamach kilku wybranych czasopism polskojęzycznych
                w 1877 r.
      Strony: 145-156
      Treść: 11_bielawny_krzysztof.pdf

      Autor: Bogusław Kozioł
      Tytuł: Proces beatyfikacyjny sługi Bożego kard. Augusta Hlonda
      Strony: 157-176
      Treść: 12_koziol_boguslaw.pdf

      Autor: Zbigniew Woźniak
      Tytuł: Spotkanie jako model komunikacji w orędziach papieża Franciszka na Światowy Dzień Środków
                Społecznego Przekazu
      Strony: 177-188
      Treść: 13_wozniak_zbigniew.pdf

      Autor: Anna Langa
      Tytuł: Życie wspólne drogą do rozwoju duchowego we Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża
      Strony: 189-205
      Treść: 14_langa_anna.pdf

      Autor: Jurij Kramar
      Tytuł: Rola Kościoła rzymskokatolickiego w realizacji polityki wyznaniowej władz polskich na Wołyniu
                w okresie międzywojennym
      Strony: 207-219
      Treść: 15_kramar_jurij.pdf

      Autor: Edwin Klessa
      Tytuł: Biblioteka Parafialna w Trzciance w latach 1983–2018
      Strony: 221-234
      Treść: 16_klessa_edwin.pdf


      Recenzje i sprawozdania

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl
                Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen Westpreussen), Weihnachten 69(2017)
      Strony: 237-239
      Treść: 17_ceynowa_tadeusz.pdf

      Autor: Przemysław Bartosik
      Tytuł: Jarosław Leszczełowski, Mirosławiec w Peerelu 1945–1980, Mirosławiec 2017, ss. 390
      Strony: 239-241
      Treść: 18_bartosik_przemyslaw.pdf

      Autor: Grzegorz Wejman
      Tytuł: Ks. Andrzej Józef Delerdt, Źródło łask Boskich nieprzebrane. Matka Boska Bolesna ze Skrzatusza
                i Jej historia
, redakcja wydawnicza dr Agnieszka Borysowska i ks. dr Tadeusz Ceynowa,
                wydanie II poprawione, Szczecin 2018, ss. 59
      Strony: 241-243
      Treść: 19_wejman_grzegorz.pdf

      Autor: Edwin Klessa
      Tytuł: XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance
      Strony: 243-246
      Treść: 20_klessa_edwin.pdf

      Autor: Przemysław Bartosik
      Tytuł: Sprawozdanie z pięciu edycji Regionalnej Konferencji Naukowej w Wałczu pt. Dzieje ziemi
                wałeckiej na przestrzeni wieków
(2013–2017)
      Strony: 246-251
      Treść: 21_bartosik_przemyslaw.pdf


      Aneksy

      Aneks 1
      Tytuł: Homilia abpa Andrzeja Dzięgi wygłoszona podczas diecezjalnej pielgrzymki
                do Skrzatusza 17 września 2017 r.
      Strony: 255-260
      Treść: 22_dziega_andrzej.pdf

      Aneks 2
      Tytuł: Fotografie
      Strony: 261-278
      Treść: 23_fotografie.pdf
Copyright © Rocznik Skrzatuski 2015-2024 Webmaster & Design by Skrzat®