Rocznik Skrzatuski t. VII 2019

                         


      Redaktor: ks. dr Tadeusz Ceynowa
      Spis treści: 00_spis_tresci.pdf
      Rok wydania: 2019
      Ilość stron: 266
      ISBN: 978-83-951615-2-0
      ISBN: 978-83-8127-364-0
      ISSN: 2300-8296


      Artykuły

      Autor: Tomasz Tomaszewski
      Tytuł: Ewangelia J 19,25–27 w liturgii Mszy o Najświętszej Maryi Pannie Bolesnej, Pani Skrzatuskiej
      Strony: 13-25
      Treść: 01_tomaszewski_tomasz.pdf

      Autor: Łukasz Gąsiorowski
      Tytuł: Tobiasz wzorem człowieka czyniącego miłosierdzie. Uczynki miłosierdzia w Księdze Tobiasza
      Strony: 27-40
      Treść: 02_gasiorowski_lukasz.pdf

      Autor: Edward Sienkiewicz
      Tytuł: Dziewictwo Najświętszej Maryi Panny według Hieronima ze Strydonu
      Strony: 41-55
      Treść: 03_sienkiewicz_edward.pdf

      Autor: Krzysztof Zadarko
      Tytuł: Ze zbioru kazań skrzatuskich – Kazanie na VI niedzielę po Wielkanocy
      Strony: 57-75
      Treść: 04_zadarko_krzysztof.pdf

      Autor: Piotr Klejna
      Tytuł: Zakon jezuitów w Wałczu i jego związki z parafią w Skrzatuszu na podstawie kroniki
                jezuitów wałeckich
      Strony: 77-96
      Treść: 05_klejna_piotr.pdf

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Ksiądz Michał Winiarz SDB (1911–1988), proboszcz parafii w Skrzatuszu i kustosz
                sanktuarium w latach 1965–1972. Życie i twórczość
      Strony: 97-120
      Treść: 06_wasowicz_jaroslaw.pdf

      Autor: Wojciech Parfianowicz
      Tytuł: Na przełomie medialnych epok. 25 lat „Gościa Koszalińsko-Kołobrzeskiego”
      Strony: 121-131
      Treść: 07_parfianowicz_wojciech.pdf

      Autor: Krzysztof Mazurkiewicz
      Tytuł: Herby biskupów pomocniczych Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w perspektywie
                heraldyki kościelnej
      Strony: 133-144
      Treść: 08_mazurkiewicz_krzysztof.pdf

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Kalendarium sanktuarium w Skrzatuszu 2018 r.
      Strony: 145-157
      Treść: 09_ceynowa_tadeusz.pdf


      Miscellanea

      Autor: Oksana Karlina
      Tytuł: Testament Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego, biskupa łuckiego i żytomierskiego
      Strony: 161-174
      Treść: 10_karlina_oksana.pdf

      Autor: Anna Langa
      Tytuł: Owoce życia we Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża
      Strony: 175-193
      Treść: 11_langa_anna.pdf

      Autor: Wincenty Łaszewski
      Tytuł: Wpływ wiedzy o orędziu fatimskim na nauczanie prymasa Augusta Hlonda
      Strony: 195-210
      Treść: 12_laszewski_wincenty.pdf

      Autor: Oleh Razyhrayev
      Tytuł: Działalność kapelanów rzymsko- i greckokatolickich w więzieniach
                Galicji Wschodniej w okresie międzywojennym
      Strony: 211-224
      Treść: 13_razyhrayev_oleh.pdf


      Recenzje i sprawozdania

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl
                Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen–Westpreuβen), Weihnachten 70(2018)
      Strony: 227-228
      Treść: 14_ceynowa_tadeusz.pdf

      Autor: Przemysław Bartosik
      Tytuł: Marian Wiatr, Zygmunt Rola, Jesteśmy im winni pamięć… spisana historia
                cmentarza wojennego w Wałczu
, Wałcz 2018, ss. 324
      Strony: 229-231
      Treść: 15_bartosik_przemyslaw.pdf

      Autor: Edwin Klessa
      Tytuł: XXXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance
      Strony: 231-233
      Treść: 16_klessa_edwin.pdf

      Aneksy

      Aneks 1
      Tytuł: Homilia abpa Grzegorza Rysia wygłoszona podczas Diecezjalnego Spotkania Młodych
                w Skrzatuszu 15 września 2018 r.
      Strony: 237-242
      Treść: 17_rys_grzegorz.pdf

      Aneks 2
      Tytuł: Konferencja abpa Grzegorza Rysia wygłoszona podczas diecezjalnej pielgrzymki
                do Skrzatusza przed adoracją 16 września 2018 r.
      Strony: 242-245
      Treść: 18_rys_grzegorz.pdf

      Aneks 3
      Tytuł: Homilia abpa Grzegorza Rysia wygłoszona podczas diecezjalnej pielgrzymki
                do Skrzatusza 16 września 2018 r.
      Strony: 245-248
      Treść: 19_rys_grzegorz.pdf

      Aneks 4
      Tytuł: Fotografie
      Strony: 249-266
      Treść: 20_fotografie.pdf
Copyright © Rocznik Skrzatuski 2015-2023 Webmaster & Design by Skrzat®