Rocznik Skrzatuski t. IX 2021

                         


      Redaktor: ks. dr Tadeusz Ceynowa
      Spis treści: 00_spis_tresci.pdf
      Rok wydania: 2021
      Ilość stron: 292
      ISBN: 978-83-951615-8-2
      ISBN: 978-83-7789-651-8
      ISSN: 2300-8296


      Artykuły

      Autor: Janusz Lemański
      Tytuł: Góra Boga: Synaj i/lub Horeb?
      Strony: 13-25
      Treść: 01_janusz_lemanski.pdf

      Autor: Tomasz Siemieniec
      Tytuł: Czy mariologiczna interpretacja postaci kobiety w Ap 12 jest nadal aktualna?
      Strony: 27-45
      Treść: 02_tomasz_siemieniec.pdf

      Autor: Janusz Bujak
      Tytuł: Św. Józef – Patron Kościoła powszechnego w wybranych dokumentach Stolicy Apostolskiej
      Strony: 47-60
      Treść: 03_janusz_bujak.pdf

      Autor: Krzysztof Zadarko
      Tytuł: Ze zbioru kazań skrzatuskich – Kazanie na IX niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (Dom. IX. p: P.)
      Strony: 61-77
      Treść: 04_krzysztof_zadarko.pdf

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Ingrossatio Commissionis expeditae super miraculis imaginis B.M.V. in villa Skrzetusz
                de verbo ad verbum

                Sprawozdanie komisji wysłanej do wsi Skrzetusz w sprawie cudów figury B.M.V.
      Strony: 79-92
      Treść: 05_tadeusz_ceynowa.pdf

      Autor: Roland Prejs
      Tytuł: Kapucyński epizod w Skrzatuszu
      Strony: 93-100
      Treść: 06_roland_prejs.pdf

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Ksiądz Lech Kasperowicz SDB (1953–2020), kustosz sanktuarium i proboszcz w Skrzatuszu
                w latach 1987–1992, organizator uroczystości koronacyjnej
      Strony: 101-122
      Treść: 07_jaroslaw_wasowicz.pdf

      Autor: Marek Fijałkowski
      Tytuł: Plakiety wotywne z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Białej koło Trzcianki
      Strony: 123-137
      Treść: 08_marek_fijalkowski.pdf

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Kalendarium sanktuarium w Skrzatuszu 2020 r.
      Strony: 139-144
      Treść: 09_tadeusz_ceynowa.pdf


      Miscellanea

      Autor: Henryk Romanik
      Tytuł: Ambony protestanckie w gotyckich kościołach w Osiekach i Suchej Koszalińskiej
      Strony: 147-164
      Treść: 10_henryk_romanik.pdf

      Autor: Beata Klimaszewska
      Tytuł: Formacja i działalność Karmelitanek Bosych w Bornem Sulinowie
      Strony: 165-186
      Treść: 11_beata_klimaszewska.pdf

      Autor: Anna Grzybowska
      Tytuł: Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
      Strony: 187-209
      Treść: 12_anna_grzybowska.pdf

      Autor: Andrzej Rybak
      Tytuł: Obraz Stolicy Apostolskiej i papieży na łamach Głosu Pomorza i Głosu Koszalińskiego
                w latach 1972–1989
      Strony: 211-241
      Treść: 13_andrzej_rybak.pdf


      Recenzje i sprawozdania

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl
                Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen–Westpreuβen), Weihnachten 1(2020)
                Johannesbote Okólnik dzieła ojczystego katolików z Wolnej Prałatury Pilskiej (Marchia Graniczna
                Poznań–Prusy Zachodnie) Boże Narodzenie 1(2020)
      Strony: 245-246
      Treść: 14_tadeusz_ceynowa.pdf

      Autor: Bernard Kołodziej
      Tytuł: Recenzja wydawnicza książki: Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas, Mąż Stanu, Błogosławiony,
                redakcja ks. dr Tadeusz Ceynowa, Radom–Koszalin 2021, ss. 190
      Strony: 247-250
      Treść: 15_bernard_kolodziej.pdf

      Autor: Dariusz Kwiatkowski
      Tytuł: Ks. Janusz Bujak, „Idźcie do Józefa” (Rdz 41,55). Nauczanie papieży o św. Józefie.
                Od bł. Piusa IX do Franciszka
, Pallottinum, Poznań 2021, ss. 238
      Strony: 251-253
      Treść: 16_dariusz_kwiatkowski.pdf

      Autor: Edwin Klessa
      Tytuł: 75 lat Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów w Trzciance
      Strony: 253-259
      Treść: 17_edwin_klessa.pdf

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Z wizytą w Muzeum II Wojny Światowej
      Strony: 259-264
      Treść: 18_jaroslaw_wasowicz.pdf


      Aneksy

      Aneks 1
      Tytuł: Homilia biskupa Edwarda Dajczaka wygłoszona podczas Diecezjalnego Spotkania Młodych
                w Skrzatuszu 19 września 2020 r.
      Strony: 267-270
      Treść: 19_edward_dajczak.pdf

      Aneks 2
      Tytuł: Homilia biskupa Tadeusza Lityńskiego wygłoszona podczas Mszy św. sprawowanej z okazji odpustu
                i pielgrzymki diecezjalnej do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu,
                20 września 2020 r.
      Strony: 270-273
      Treść: 20_tadeusz_litynski.pdf

      Aneks 3
      Tytuł: Dekret erygowania Domu Pielgrzyma w Skrzatuszu
      Strony: 274
      Treść: 21_dekret.pdf

      Aneks 4
      Tytuł: Dekret zmiany tytułu kościoła w Skrzatuszu
      Strony: 275
      Treść: 22_dekret.pdf

      Aneks 5
      Tytuł: Dekret zmiany tytułu kościoła w Skrzatuszu
      Strony: 276
      Treść: 23_dekret.pdf

      Aneks 6
      Tytuł: Fotografie
      Strony: 277-292
      Treść: 24_fotografie.pdf
Copyright © Rocznik Skrzatuski 2015-2023 Webmaster & Design by Skrzat®