Rocznik Skrzatuski t. III 2015

                         


      Redaktor: ks. dr Tadeusz Ceynowa
      Spis treści: 00_spis_tresci.pdf
      Rok wydania: 2015
      Ilość stron: 202
      ISBN: 978-83-7789-367-8
      ISSN: 2300-8296


      Artykuły

      Autor: Tomasz Tomaszewski
      Tytuł: Nauczanie i wychowanie w Biblii
      Strony: 13-21
      Treść: 01_tomaszewski_tomasz.pdf

      Autor: Piotr Szczepaniuk
      Tytuł: Teologiczno-duchowy wymiar formacji w nauczaniu skrzatuskim w latach 1972-2013.
                Duchowość maryjna
      Strony: 23-40
      Treść: 02_szczepaniuk_piotr.pdf

      Autor: Remigiusz Szauer
      Tytuł: Rola i miejsce duchowości wśród uczestników Diecezjalnego Spotkania Młodych w Skrzatuszu
      Strony: 41-56
      Treść: 03_szauer_remigiusz.pdf

      Autor: Wojciech Wójtowicz
      Tytuł: Skrzatuskie spotkania młodzieży wobec kulturowych i pastoralnych wyzwań współczesnego
                świata młodych
      Strony: 57-74
      Treść: 04_wojtowicz_wojciech.pdf

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Kult NMP Wspomożycielki Wiernych i św. Jana Bosko w przepowiadaniu słowa Bożego
                w sanktuarium w Skrzatuszu w latach 80. XX w.
      Strony: 75-93
      Treść: 05_wasowicz_jaroslaw.pdf

      Autor: Krzysztof Zadarko
      Tytuł: Kazania z archiwum w Skrzatuszu
      Strony: 95-108
      Treść: 06_zadarko_krzysztof.pdf

      Autor: Marek Fijałkowski
      Tytuł: Zabytkowe srebra kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu
      Strony: 109-127
      Treść: 07_fijalkowski_marek.pdf


      Miscellanea

      Autor: Henryk Romanik
      Tytuł: „Mane nobiscum Domine”. Tradycja pielgrzymek do Świętej Hostii w pomorskich Osiekach
      Strony: 131-146
      Treść: 08_romanik_henryk.pdf

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Salezjańskie wydawnictwa promujące sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu
      Strony: 147-155
      Treść: 09_wasowicz_jaroslaw.pdf


      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Kalendarium sanktuarium w Skrzatuszu 2014 r.
      Strony: 157-160
      Treść: 10_ceynowa_tadeusz.pdf


      Recenzje i sprawozdania

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Tadeusz Ceynowa, Inwentarz archiwalny. Materiały archiwalne przekazane przez diecezję gorzowską
                nowo erygowanej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej z lat 1945-1972
, Koszalin 2012, ss. 110
      Strony: 163-164
      Treść: 11_wasowicz_jaroslaw.pdf

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl
                (Grenzmark Posen Westpreuβen) 66(2014) Weihnachten
      Strony: 165-166
      Treść: 12_ceynowa_tadeusz.pdf

      Autor: Edwin Klessa
      Tytuł: XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance 19-26.04.2015 r.
      Strony: 167-169
      Treść: 13_klessa_edwin.pdf

      Autor: Alicja Kuczkowska
      Tytuł: XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu
      Strony: 169-171
      Treść: 14_kuczkowska_alicja.pdf

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Sprawozdanie z drugiej edycji cyklu wykładów Kościelne Dzieje Piły
                (Piła, 16 września 2014 r. – 10 czerwca 2015 r.)
      Strony: 172-176
      Treść: 15_wasowicz_jaroslaw.pdf


      Aneksy

      Aneks 1
      Tytuł: Homilia bpa Edwarda Dajczaka wygłoszona podczas Diecezjalnego Spotkania Młodych
                w Skrzatuszu 20 września 2014 r.
      Strony: 179-181
      Treść: 16_dajczak_edward.pdf

      Aneks 2
      Tytuł: Homilia bpa Edwarda Dajczaka wygłoszona podczas diecezjalnej pielgrzymki
                do Skrzatusza 21 września 2014 r.
      Strony: 182-184
      Treść: 17_dajczak_edward.pdf

      Aneks 3
      Tytuł: Fotografie
      Strony: 185-202
      Treść: 18_fotografie.pdf
Copyright © Rocznik Skrzatuski 2015-2023 Webmaster & Design by Skrzat®