Rocznik Skrzatuski t. V 2017

                         


      Redaktor: ks. dr Tadeusz Ceynowa
      Spis treści: 00_spis_tresci.pdf
      Rok wydania: 2017
      Ilość stron: 263
      ISBN: 978-83-7789-474-3
      ISSN: 2300-8296


      Artykuły

      Autor: Tomasz Tomaszewski
      Tytuł: Cud w Piśmie Świętym
      Strony: 13-24
      Treść: 01_tomaszewski_tomasz.pdf

      Autor: Rafał Dresler
      Tytuł: Instytucja odpustów w ujęciu prawnym z praktycznym zastosowaniem
                w sanktuarium skrzatuskim
      Strony: 25-49
      Treść: 02_dresler_rafal.pdf

      Autor: Małgorzata Wieczorkowska
      Tytuł: Księgi metrykalne parafii w Skrzatuszu przechowywane w Archiwum Diecezji
                Koszalińsko-Kołobrzeskiej
      Strony: 51-76
      Treść: 03_wieczorkowska_malgorzata.pdf

      Autor: Marek Fijałkowski
      Tytuł: Portret Ludwika Wejhera w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Skrzatuszu
      Strony: 77-89
      Treść: 04_fijalkowski_marek.pdf

      Autor: Krzysztof Zadarko
      Tytuł: Duchowi przewodnicy niemieckich katolików w pielgrzymkach do Skrzatusza w relacjach
                Johannesbote
      Strony: 91-106
      Treść: 05_zadarko_krzysztof.pdf

      Autor: Wojciech Wójtowicz
      Tytuł: Cudowne uzdrowienia fizyczne w Skrzatuszu? Ocena teologiczno-fundamentalna świadectw
                i wnioski pastoralne
      Strony: 107-120
      Treść: 06_wojtowicz_wojciech.pdf


      Miscellanea

      Autor: Grzegorz Wejman
      Tytuł: Aktualność „orędzia wieku”
      Strony: 123-139
      Treść: 07_wejman_grzegorz.pdf

      Autor: Wincenty Łaszewski
      Tytuł: Fatima: Światło Boga
      Strony: 141-157
      Treść: 08_laszewski_wincenty.pdf

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Koronacja Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie 2 lipca 1927 roku
      Strony: 159-172
      Treść: 09_wasowicz_jaroslaw.pdf

      Autor: Anna Langa
      Tytuł: Wspólnotowy wymiar życia duchowego Sióstr Uczennic Krzyża w świetle Konstytucji
                i Pism Wspólnoty
      Strony: 173-194
      Treść: 10_langa_anna.pdf

      Autor: Zbigniew Witka-Jeżewski
      Tytuł: Pracoholizm a posługa księży
      Strony: 195-209
      Treść: 11_witka-jezewski_zbigniew.pdf

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Kalendarium sanktuarium w Skrzatuszu 2016 r.
      Strony: 211-217
      Treść: 12_ceynowa_tadeusz.pdf


      Recenzje i sprawozdania

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl
                (Grenzmark Posen–Westpreussen), Weihnachten 68(2016)
      Strony: 221-223
      Treść: 13_ceynowa_tadeusz.pdf

      Autor: Wojciech Polak
      Tytuł: Przemysław Bartosik, Życie polityczne Wałcza i okolic w latach 1945–1990,
                Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Szczecinie,
                Szczecin 2015, ss. 347
      Strony: 223-226
      Treść: 14_polak_wojciech.pdf

      Autor: Edwin Klessa
      Tytuł: 100-lecie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
      Strony: 226-231
      Treść: 15_klessa_edwin.pdf

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Sprawozdanie z czwartej edycji wykładów w cyklu Kościelne Dzieje Piły,
                26 października 2016 r. – 7 czerwica 2017 r.
      Strony: 231-234
      Treść: 16_wasowicz_jaroslaw.pdf


      Aneksy

      Aneks 1
      Tytuł: Homilia bpa Edwarda Dajczaka wygłoszona podczas Diecezjalnego Spotkania Młodych
                w Skrzatuszu 17 września 2016 r.
      Strony: 237-239
      Treść: 17_dajczak_edward.pdf

      Aneks 2
      Tytuł: Homilia bpa Edwarda Dajczaka wygłoszona podczas diecezjalnej pielgrzymki
                do Skrzatusza 18 września 2016 r.
      Strony: 240-243
      Treść: 18_dajczak_edward.pdf

      Aneks 3
      Tytuł: Fotografie
      Strony: 245-262
      Treść: 19_fotografie.pdf
Copyright © Rocznik Skrzatuski 2015-2023 Webmaster & Design by Skrzat®