Rocznik Skrzatuski t. VIII 2020

                         


      Redaktor: ks. dr Tadeusz Ceynowa
      Spis treści: 00_spis_tresci.pdf
      Rok wydania: 2020
      Ilość stron: 372
      ISBN: 978-83-951615-5-1
      ISBN: 978-83-7014-875-1
      ISSN: 2300-8296


      Artykuły

      Autor: Janusz Lemański
      Tytuł: Kilka uwag na temat różnych koncepcji świątyni w Starym i Nowym Testamencie
      Strony: 13-35
      Treść: 01_lemanski_janusz.pdf

      Autor: Tomasz Tomaszewski
      Tytuł: Ewangelia Łk 2,33–35 w liturgii Mszy o Najświętszej Maryi Pannie Bolesnej, Pani Skrzatuskiej
      Strony: 37-51
      Treść: 02_tomaszewski_tomasz.pdf

      Autor: Krzysztof Zadarko
      Tytuł: Ambony skrzatuskie
      Strony: 53-80
      Treść: 03_zadarko_krzysztof.pdf

      Autor: Wiktor Zygmunt Łyjak
      Tytuł: Dzieje organów w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu (cz. II)
      Strony: 81-106
      Treść: 04_lyjak_wiktor_zygmunt.pdf

      Autor: Paweł Wojtalewicz
      Tytuł: Prawne kryteria przyznania tytułu bazyliki mniejszej kościołowi w Skrzatuszu
      Strony: 107-124
      Treść: 05_wojtalewicz_pawel.pdf

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Archiwum Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu. Inwentarz
      Strony: 125-145
      Treść: 06_ceynowa_tadeusz.pdf

      Autor: Janusz Nowiński
      Tytuł: Ołtarz Świętego Anioła Stróża w kościele pielgrzymkowym w Skrzatuszu z fundacji
                Jana Wiganda de Osten-Sacken
      Strony: 147-159
      Treść: 07_nowinski_janusz.pdf

      Autor: Marek Fijałkowski
      Tytuł: Skrzatusz w mojej pamięci – lata 1940–1944. Relacja Haliny Mikołajczuk
      Strony: 161-165
      Treść: 08_fijalkowski_marek.pdf

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Kalendarium sanktuarium w Skrzatuszu 2019 r.
      Strony: 167-179
      Treść: 09_ceynowa_tadeusz.pdf


      Miscellanea

      Autor: Edward Sienkiewicz
      Tytuł: Maryjny wymiar nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego
      Strony: 183-201
      Treść: 10_sienkiewicz_edward.pdf

      Autor: Radosław Mazur
      Tytuł: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy do domu Pańskiego!»” (Ps 122,1) –
                formacja liturgiczna młodzieży
      Strony: 203-215
      Treść: 11_mazur_radoslaw.pdf

      Autor: Henryk Romanik
      Tytuł: „Gwiazda świecąca, poranna” (Ap 22,16). O witrażach w koszalińskiej katedrze
      Strony: 217-235
      Treść: 12_romanik_henryk.pdf

      Autor: Oleh Razyhrayev
      Tytuł: Chrześcijańscy kapelani w więzieniach II Rzeczypospolitej w świetle dokumentów archiwalnych
                (na przykładzie więzienia w Równem)
      Strony: 237-249
      Treść: 13_razyhrayev_oleh.pdf

      Autor: Gerard Wiśniewski
      Tytuł: Sobór Watykański II na łamach Głosu Koszalińskiego
      Strony: 251-272
      Treść: 14_wisniewski_gerard.pdf

      Autor: Tomasz Żuchowski
      Tytuł: Stan wojenny na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
      Strony: 273-302
      Treść: 15_zuchowski_tomasz.pdf

      Autor: Beata Klimaszewska
      Tytuł: Początki i fundacja Klasztoru pw. Maryi Matki Pojednania Mniszek Bosych Zakonu
                Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Bornem Sulinowie
      Strony: 303-325
      Treść: 16_klimaszewska_beata.pdf


      Recenzje i sprawozdania

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl
                Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen–Westpreuβen), Weihnachten 71(2019)
                Johannesbote Okólnik dzieła ojczystego katolików z Wolnej Prałatury Pilskiej (Marchia Graniczna
                Poznań–Prusy Zachodnie) Boże Narodzenie 71(2019)
      Strony: 329-330
      Treść: 17_ceynowa_tadeusz.pdf

      Autor: Edwin Klessa
      Tytuł: XXXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance
      Strony: 331-337
      Treść: 18_klessa_edwin.pdf

      Autor: Alicja Kuczkowska
      Tytuł: Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii pw. św. Mikołaja
                w Wałczu w latach 2018–2019
      Strony: 337-339
      Treść: 19_kuczkowska_alicja.pdf


      Aneksy

      Aneks 1
      Tytuł: Nabożeństwo Słowa „Marzenie Boga” prowadzone przez biskupa Edwarda Dajczaka
                z obłóczyn kleryków WSD w Skrzatuszu, 14 września 2019 r.
      Strony: 343-345
      Treść: 20_dajczak_edward.pdf

      Aneks 2
      Tytuł: Homilia biskupa Edwarda Dajczaka wygłoszona podczas Diecezjalnego Spotkania Młodych
                w Skrzatuszu, 14 września 2019 r.
      Strony: 345-349
      Treść: 21_dajczak_edward.pdf

      Aneks 3
      Tytuł: Homilia Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka wygłoszona podczas Mszy św. sprawowanej
                z okazji odpustu i pielgrzymki diecezjalnej do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu,
                z ogłoszeniem nadania kościołowi sanktuaryjnemu tytułu bazyliki mniejszej,
                Skrzatusz, 15 września 2019 r.
      Strony: 349-352
      Treść: 22_polak_wojciech.pdf

      Aneks 4
      Tytuł: Dekret przyznania tytułu bazyliki mniejszej kościołowi w Skrzatuszu
      Strony: 353
      Treść: 23_dekret_bazylika_mniejsza.pdf

      Aneks 5
      Tytuł: Fotografie
      Strony: 355-372
      Treść: 24_fotografie.pdf
Copyright © Rocznik Skrzatuski 2015-2021 Webmaster & Design by Skrzat®