Rocznik Skrzatuski t. X 2022

                         


      Redaktor: ks. dr Tadeusz Ceynowa
      Spis treści: 00_spis_tresci.pdf
      Rok wydania: 2022
      Ilość stron: 332
      ISBN: 978-83-951615-8-2
      ISBN: 978-83-7789-651-8
      ISSN: 2300-8296


      Artykuły

      Autor: Janusz Lemański
      Tytuł: „Tak oto macie błogosławić Izraelitom”. Błogosławieństwo Aaronowe (Lb 6,22–27),
                jego źródła i znaczenie
      Strony: 13-36
      Treść: 01_janusz_lemanski.pdf

      Autor: Paweł Wojtalewicz
      Tytuł: Prawne obowiązki i zadania w dziedzinie liturgiczno-duszpasterskiej oraz przywileje
                bazyliki mniejszej w Skrzatuszu
      Strony: 37-49
      Treść: 02_pawel_wojtalewicz.pdf

      Autor: Tomasz Tomaszewski
      Tytuł: Związki II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
                w Skrzatuszu
      Strony: 51-63
      Treść: 03_tomasz_tomaszewski.pdf

      Autor: Krzysztof Zadarko
      Tytuł: O zniesławianiu i oszczercach – Kazanie skrzatuskie na „Sześćdziesiątnicę”
      Strony: 65-85
      Treść: 04_krzysztof_zadarko.pdf

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu w świetle wizytacji z 1831 r.
      Strony: 87-106
      Treść: 05_tadeusz_ceynowa.pdf

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Krzyże na cenzurowanym. Represje władz komunistycznych wobec ks. Michała Winiarza SDB
                za postawienie krzyży misyjnych na terenie parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
                w Skrzatuszu w roku jubileuszowym 1966 (edycja źródłowa)
      Strony: 107-119
      Treść: 06_jaroslaw_wasowicz.pdf

      Autor: Zygmunt Czaja
      Tytuł: Wychowawcza obecność Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej
                w Koszalinie
      Strony: 121-137
      Treść: 07_zygmunt_czaja.pdf

      Autor: Marek Fijałkowski
      Tytuł: Pozostały tylko drzewa… Historia kościoła katolickiego św. Jana Chrzciciela i św. Jana
                Ewangelisty w Pile
      Strony: 139-164
      Treść: 08_marek_fijalkowski.pdf

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Kalendarium sanktuarium w Skrzatuszu 2021 r.
      Strony: 165-174
      Treść: 09_tadeusz_ceynowa.pdf


      Miscellanea

      Autor: Alicja Bartosiewicz
      Tytuł: Działalność Diecezjalnego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu
                Lubelskiego w Koszalinie
      Strony: 177-200
      Treść: 10_alicja_bartosiewicz.pdf

      Autor: Anna Grzybowska
      Tytuł: Działalność Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom
                w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
      Strony: 201-220
      Treść: 11_anna_grzybowska.pdf

      Autor: Edwin Klessa
      Tytuł: Charakterystyka kolekcji filatelistycznej Edwina Klessy poświęconej NSZZ „Solidarność”
      Strony: 221-233
      Treść: 12_edwin_klessa.pdf

      Autor: Paweł Mielnik
      Tytuł: Osoba ludzka wobec wybranych problemów etycznych w filozofii Roberta Spaemanna
      Strony: 235-262
      Treść: 13_pawel_mielnik.pdf

      Autor: Andrzej Rybak
      Tytuł: Obraz Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego na łamach Głosu Pomorza i Głosu Koszalińskiego
                w latach 1972–1989
      Strony: 263-290
      Treść: 14_andrzej_rybak.pdf


      Recenzje i sprawozdania

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl
                (Grenzmark Posen Westpreuβen) 2 (2021) Weihnachten
                Okólnik dzieła ojczystego katolików z Wolnej Prałatury Pilskiej
                (Marchia Graniczna Poznań–Prusy Zachodnie) Boże Narodzenie 2 (2021)
      Strony: 293-294
      Treść: 15_tadeusz_ceynowa.pdf

      Autor: Paweł Mąkosa
      Tytuł: Recenzja wydawnicza monografii wieloautorskiej pt. Dziesięć słów. Aktualność nauczania
                Jana Pawła II w 30. rocznicę IV Pielgrzymki do Ojczyzny
, przygotowana pod redakcją
                ks. dra Radosława Mazura
      Strony: 295-296
      Treść: 16_pawel_makosa.pdf

      Autor: Edwin Klessa
      Tytuł: XXXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance
      Strony: 296-298
      Treść: 17_edwin_klessa.pdf

      Autor: Zachariasz Mosakowski
      Tytuł: Warsztaty millPOLstone w Koszalinie, 1–2 września 2021 r.
      Strony: 298-300
      Treść: 18_zachariasz_mosakowski.pdf

      Autor: Barbara Wójcik, Marek Marciniec
      Tytuł: 400 lat cudu „Skrzatuskiej Pani”
      Strony: 301-304
      Treść: 19_barbara_wojcik_marek_marciniec.pdf


      Aneksy

      Aneks 1
      Tytuł: Homilia bpa Edwarda Dajczaka wygłoszona podczas Diecezjalnego Spotkania Młodych
                w Skrzatuszu, 18 września 2021 r.
      Strony: 307-310
      Treść: 20_edward_dajczak.pdf

      Aneks 2
      Tytuł: Homilia bpa Edwarda Dajczaka wygłoszona podczas diecezjalnej pielgrzymki
                do Skrzatusza, 19 września 2021 r.
      Strony: 310-314
      Treść: 21_edward_dajczak.pdf

      Aneks 3
      Tytuł: Dekret zmiany nazwy kościoła i parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu
      Strony: 314
      Treść: 22_dekret.pdf

      Aneks 4
      Tytuł: Fotografie
      Strony: 315-332
      Treść: 23_fotografie.pdf
Copyright © Rocznik Skrzatuski 2015-2024 Webmaster & Design by Skrzat®