Rocznik Skrzatuski t. II 2014

                         


      Redaktor: ks. dr Tadeusz Ceynowa
      Spis treści: 00_spis_tresci.pdf (129 kB)
      Rok wydania: 2014
      Ilość stron: 176
      ISBN: 978-83-7789-285-5
      ISSN: 2300-8296


      Artykuły

      Autor: Tomasz Tomaszewski
      Tytuł: Pielgrzymowanie w Biblii
      Strony: 11-18
      Treść: 01_tomaszewski_tomasz.pdf (164 kB)

      Autor: Janusz Bujak
      Tytuł: Maryja – przewodniczka w pielgrzymce wiary
      Strony: 19-36
      Treść: 02_bujak_janusz.pdf (280 kB)

      Autor: Krzysztof Zadarko
      Tytuł: In die alte heimat – o pielgrzymowaniu niemieckich katolików do byłej Wolnej Prałatury Pilskiej
                w relacjach Johannesbote (cz. I)
      Strony: 37-52
      Treść: 03_zadarko_krzysztof.pdf (257 kB)

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Ruch pielgrzymkowy z pilskich parafii do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu
                w 80. latach XX w.
      Strony: 53-64
      Treść: 04_wasowicz_jaroslaw.pdf (229 kB)

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Pozadiecezjalne pielgrzymowanie do Skrzatusza
      Strony: 65-77
      Treść: 05_ceynowa_tadeusz.pdf (194 kB)


      Miscellanea

      Autor: Krystyna Bastowska
      Tytuł: Przyczynek do pielgrzymowania na Pomorskiej Drodze św. Jakuba
      Strony: 81-95
      Treść: 06_bastowska_krystyna.pdf (2,28 MB)

      Autor: Zbigniew Stanisławski
      Tytuł: Archeologiczne znaleziska średniowiecznych plakiet pielgrzymich na Pomorzu Zachodnim
      Strony: 97-111
      Treść: 07_stanislawski_zbigniew.pdf (932 kB)

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Kalendarium ważniejszych wydarzeń z dziejów Skrzatusza
      Strony: 113-115
      Treść: 08_ceynowa_tadeusz.pdf (97,3 kB)

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Herb gminy Szydłowo jako przejaw kultu Matki Boskiej Skrzatuskiej
      Strony: 117-121
      Treść: 09_wasowicz_jaroslaw.pdf (161 kB)


      Recenzje i sprawozdania

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Sprawozdanie z pierwszej edycji cyklu wykładów Kościelne Dzieje Piły przygotowanych z okazji
                jubileuszu 500-lecia miasta (Piła, 8 października 2013 r. – 25 czerwca 2014 r.)
      Strony: 125-129
      Treść: 10_wasowicz_jaroslaw.pdf (161 kB)

      Autor: Agnieszka Antosik, Dorota Fechner
      Tytuł: Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000, red. M. Fijałkowski, Piła 2013, ss. 284
      Strony: 129-136
      Treść: 11_antosik_agnieszka_fechner_dorota.pdf (180 kB)

      Autor: Jadwiga Witkowska
      Tytuł: XXXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance
      Strony: 136-138
      Treść: 12_witkowska_jadwiga.pdf (132 kB)

      Autor: Jarosław Wąsowicz
      Tytuł: Było takie miasto. Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944, red. M. Ursuski, Piła 2013, ss. 399
      Strony: 139-141
      Treść: 13_wasowicz_jaroslaw.pdf (157 kB)

      Autor: Tadeusz Ceynowa
      Tytuł: Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl
                (Grenzmark Posen-Westpreussen), Weihnachten 65 (2013)
      Strony: 141-143
      Treść: 14_ceynowa_tadeusz.pdf (139 kB)


      Aneksy

      Aneks 1
      Tytuł: Homilia bpa Edwarda Dajczaka wygłoszona podczas Diecezjalnego Spotkania Młodych
                w Skrzatuszu 15 września 2013 r.
      Strony: 147-149
      Treść: 15_dajczak_edward.pdf (94,4 kB)

      Aneks 2
      Tytuł: Homilia Kazimierza kard. Nycza wygłoszona podczas 25-lecia koronacji figury Matki Boskiej
                w Skrzatuszu 16 września 2013 r.
      Strony: 151-156
      Treść: 16_nycz_kazimierz.pdf (126 kB)

      Aneks 3
      Tytuł: Uchwała Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu,
                flagi i pieczęci Gminy Szydłowo oraz zasad ich używania
      Strony: 157-158
      Treść: 17_gmina_szydlowo.pdf (269 kB)

      Aneks 4
      Tytuł: Fotografie
      Strony: 159-176
      Treść: 18_fotografie.pdf (14,3 MB)
Copyright © Rocznik Skrzatuski 2015-2023 Webmaster & Design by Skrzat®